Bartosz Obermüller – O technologii i biznesie. Po prostu.

Najnowsze artykuły

18 września 2023komunikacja / zarządzanie projektamiPrzywództwo to kluczowy element zarządzania projektami, który wymaga nie tylko dogłębnego zrozumienia projektu, ale także umiejętności inspirowania i motywowania zespołu. Dziś nieco szerzej o przywództwie i leadershipie w zespole, w kontekście zarządzania projektami. Czym jest przywództwo? Przywództwo to zdolność do wpływania na innych w celu osiągnięcia określonego celu. W kontekście zarządzania projektami, lider jest osobą, która posiada wizję projektu i jest w stanie przekazać ją zespołowi, motywować członków zespołu do pracy i podejmować decyzje, które przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu. Historia przywództwa jest tak stara jak historia ludzkości. Od początku istnienia społeczności ludzkiej, liderzy odgrywali kluczową rolę w kształtowaniu ich kierunku i przyszłości. Przywództwo ewoluowało od autokratycznych władców starożytności, przez monarchów i dyktatorów, do bardziej demokratycznych form przywództwa, które dominują we współczesnym świecie. W kontekście zarządzania projektami, koncepcja przywództwa zaczęła nabierać… [...]
11 września 2023zarządzanie projektamiZmiana jest nieuchronnym elementem każdego projektu. Bez względu na to, czy jest to projekt w branży IT, budownictwie czy marketingu, prawidłowe zarządzanie zmianami jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. W tym artykule przyglądam się bliżej temu zagadnieniu, omawiam jego historię, zasady, etapy, różne typy oraz przykłady zastosowania. Ponadto, podaję kilka interesujących faktów i anegdot dotyczących zarządzania zmianami w projekcie. Czym jest zarządzanie zmianami w projekcie? Zarządzanie zmianami w projekcie to proces, który pomaga zespołom projektowym skutecznie identyfikować, oceniać, planować, implementować i monitorować zmiany w projekcie. Te zmiany mogą dotyczyć różnych aspektów projektu, takich jak zakres, harmonogram, budżet, zasoby czy technologia. Wprowadzenie skutecznego procesu zarządzania zmianami pozwala organizacjom radzić sobie z niespodziewanymi wyzwaniami i dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków. Celem zarządzania… [...]
4 września 2023zarządzanie projektamiWiększość firm wykorzystuje projekty do osiągania swoich celów biznesowych. Aby te projekty były skuteczne, niezbędne jest monitorowanie postępu i kontrola. Jak więc skutecznie kontrolować postęp projektu? Dziś staram się odpowiedzieć na to pytanie. Co to jest kontrola postępu projektu? Kontrola postępu projektu to proces, który pozwala menedżerom projektów na śledzenie postępu projektu i zapewnienie, że jest on realizowany zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Kontrola postępu obejmuje także identyfikację i zarządzanie ryzykiem, kontrolę jakości oraz zarządzanie zasobami i komunikacją. Początki kontroli postępu projektu sięgają czasów, kiedy projekty były realizowane ręcznie, bez wsparcia komputerowego. W miarę rozwoju technologii, kontrole postępu stały się coraz bardziej zaawansowane. Dzisiaj, dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami, proces ten jest znacznie bardziej efektywny i precyzyjny. Podstawową zasadą kontroli postępu projektu… [...]
28 sierpnia 2023zarządzanie projektamiW erze cyfryzacji i nieustannego postępu technologicznego, firmy muszą być elastyczne, aby sprostać dynamicznym zmianom. Jednym z kluczowych aspektów, które pozwalają im na to, są metodyki zarządzania projektami, takie jak Agile i Scrum. Te innowacyjne podejścia umożliwiają skuteczne zarządzanie projektami, dostosowując się do zmieniających się wymagań i szybko reagując na nowe wyzwania. Co to jest Agile? Agile to elastyczne podejście do zarządzania projektami, które stawia na adaptację, współpracę, ciągłe uczenie się i doskonalenie. Metoda ta została opracowana z myślą o projektach IT, gdzie zmiany są nieuniknione i szybkość jest kluczowa. Główne zasady metody Agile Podejście Agile opiera się na czterech fundamentalnych zasadach, które są podstawą Manifestu Agile: Scrum – popularny framework Agile Scrum to framework, który pomaga zespołom zarządzać projektem w sposób iteracyjny i inkrementalny. Opiera się na trzech… [...]
21 sierpnia 2023komunikacja / zarządzanie projektamiRozwiązywanie konfliktów w zespole projektowym stanowi jedno z największych wyzwań dla liderów projektów. Z jednej strony, konflikty są nieodłącznym elementem pracy zespołowej, z drugiej zaś, mogą stanowić źródło napięć i zaburzeń w realizacji projektu. Dziś opowiadam o moich doświadczeniach w radzeniu sobie z konfliktami w zespole – jakie są źródła konfliktów, rodzaje i sposoby ich rozwiązywania. Co to jest konflikt w zespole projektowym? Konflikt w zespole projektowym to stan, w którym dochodzi do niezgodności między członkami zespołu co do celów, zadań, procedur lub zasobów. Może on mieć swoje źródło w różnicach osobowości, stylów pracy, oczekiwań czy celów. Ważne jest, aby lider projektu był w stanie zidentyfikować potencjalne konflikty i skutecznie nimi zarządzać, aby nie wpływały negatywnie na realizację projektu. Przyczyny konfliktów w zespole projektowym Konflikty w zespole projektowym mogą wynikać z wielu przyczyn. Najczęstszymi… [...]
14 sierpnia 2023zarządzanie projektamiPlanowanie projektu jest nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania. Poprzez stworzenie skutecznego planu projektu, zespół zyskuje jasność co do celów, strategii działania oraz zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Dzisiaj staram się przybliżyć to zagadnienie – mówię o tym, czym jest plan projektu, jakie są jego podstawowe elementy oraz jak krok po kroku stworzyć skuteczny plan. Czym jest plan projektu? Plan projektu to szczegółowy dokument, który opisuje cele projektu, strategię działania, zakres prac, harmonogram, koszty oraz zasoby niezbędne do wykonania projektu. Jest to kluczowy element procesu zarządzania projektem, który umożliwia zaplanowanie i koordynację działań oraz monitorowanie postępu projektu. Plan projektu powinien być jasny, precyzyjny i zrozumiały dla wszystkich uczestników projektu, aby zapewnić właściwe wykonanie prac, wykorzystanie zasobów i realizację celów projektowych w ustalonym… [...]
7 sierpnia 2023zarządzanie projektamiKanban to popularna metoda zarządzania projektem, która pomaga wizualizować zadania, maksymalizować efektywność i ciągle doskonalić procesy. Wywodzi się ona z Systemu Produkcji Toyoty (TPS) z lat 50. XX wieku i od tamtej pory stała się szeroko stosowanym podejściem do zarządzania przepływem pracy i optymalizacji procesów w różnych branżach. W tym artykule zgłębiam definicję Kanbanu, historię, zasady działania, różne typy, przykłady zastosowań, a także przedstawiam kilka ciekawostek. Czym jest Kanban? Kanban to wizualna metoda zarządzania projektem, służąca do śledzenia zadań i redukcji nieefektywności w projekcie. Istotą metody Kanban jest tablica Kanban, fizyczna lub cyfrowa, na której fazy projektu są podzielone na kolumny. Zadania są zapisane na kartach, które przechodzą z jednej kolumny do kolejnej, aż do zakończenia zadania. Tablica Kanban pozwala zespołom wizualizować przepływ pracy, identyfikować wąskie gardła… [...]
31 lipca 2023zarządzanie projektamiMetoda ścieżki krytycznej (CPM) jest jedną z najważniejszych technik zarządzania projektami, która umożliwia skuteczne planowanie, organizację i kontrolę projektów. W niniejszym artykule zaprezentuję pełne omówienie metody ścieżki krytycznej, w tym definicję, historię, zasady działania, różne rodzaje i przykłady zastosowania. Dowiesz się również, dlaczego jest to niezbędne narzędzie dla menedżerów projektów i jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji. Definicja ścieżki krytycznej Metoda ścieżki krytycznej (CPM) to technika analizy i zarządzania projektami, która umożliwia identyfikację najważniejszych zadań oraz określenie optymalnego harmonogramu realizacji projektu. Ścieżka krytyczna to sekwencja zadań, które mają największy wpływ na czas trwania całego projektu. Opóźnienie w realizacji dowolnego zadania znajdującego się na ścieżce krytycznej powoduje opóźnienie zakończenia całego projektu. Metoda ścieżki krytycznej została opracowana pod koniec lat… [...]
24 lipca 2023technologia / zarządzanie projektamiWykres Gantta, znany również jako Harmonogram Adamieckiego, to narzędzie powszechnie stosowane w zarządzaniu projektami. Pozwala na podział projektu na poszczególne zadania oraz ich rozplanowanie w czasie. Wykorzystanie wykresu Gantta jest kluczowe dla zaplanowania zadań i terminowego dostarczenia produktów końcowych projektu. W dzisiejszym artykule mówię o tym, czym jest wykres Gantta, jakie są jego zastosowania, a także korzyści i wady jego wykorzystania w zarządzaniu projektami. Czym jest wykres Gantta? Wykres Gantta to poziomy wykres słupkowy, który służy do wizualizacji harmonogramu projektu i powiązanych z nim zadań lub wydarzeń. Każdy słupek na wykresie Gantta reprezentuje konkretne zadanie, a jego długość odzwierciedla czas potrzebny do jego wykonania. Wykres Gantta umożliwia przedstawienie osi czasu projektu, kamieni milowych oraz zależności pomiędzy zadaniami w sposób łatwy do zrozumienia i czytelny dla… [...]
17 lipca 2023biznesowe ABC / marketingW ostatnim artykule przytoczyłem szereg przykładów dotyczących tego, jak ludzie podchodzą do wyboru dostawcy usługi lub produktu, w jaki sposób cena wpływa na ich decyzje i pokazałem, że nie zawsze niska cena okazuje się skutecznym argumentem dla klientów do dokonywania zakupów. Dziś chciałbym pokazać kilka innych aspektów tego, co wpływa na decyzje zakupowe klientów. Chcę w tym celu posłużyć się kilkoma regułami, które w swojej książce “Wywieranie wpływu na ludzi” zawarł Robert Cialdini. Robert B. Cialdini, to amerykański psycholog społeczny, pisarz i wykładowca. Jest profesorem emerytowanym na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie, gdzie przez wiele lat prowadził badania i wykładał z zakresu psychologii wpływu społecznego i negocjacji. Cialdini jest autorem bestsellerowej książki “Wywieranie wpływu na ludzi”, w której przedstawia sześć podstawowych zasad wpływu i sposobów, w jaki są one… [...]
13 lipca 2023oprogramowanie / technologia / zarządzanie projektamiCzy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak giganci biznesu radzą sobie z zarządzaniem swoimi projektami? Zawsze wydaje się, że mają wszystko pod kontrolą. Dzisiaj odkryjemy jedno z ich tajnych narzędzi – system zarządzania projektami webFirma. Co to jest webFirma? webFirma to zintegrowany system zarządzania, który umożliwia efektywne prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Składa się z różnych modułów, z których każdy realizuje inny zakres funkcji. Możemy tu znaleźć moduły kontrahentów, zamówień, sprzedaży, projektów, zadań, ofert, obsługi magazynu materiałów, zarządzania narzędziami, obsługi kompetencji pracowników i zarządzania flotą pojazdów. Cechy charakterystyczne webFirma Najważniejszą cechą systemu webFirma jest jego modułowy charakter. Każdy moduł jest niezależny, ale dane generowane przez każdy z nich są dostępne w innych modułach, w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. webFirma oferuje również zintegrowaną aplikację… [...]
10 lipca 2023biznesowe ABC / marketingW poprzednim artykule traktującym o zagadnieniu cen pisałem na temat tego, jakie są mechanizmy kształtowania cen. Jak firmy do tego podchodzą i z jakich zasad korzystają.  Dziś chciałbym nieco rozszerzyć to zagadnienie i pokazać kilka przykładów tego, jak działają klienci, jakimi mechanizmami się kierują wybierając dostawcę produktu lub usługi.  Częstym scenariuszem, z jakim każdy z nas ma do czynienia na rynku, jest pozyskiwanie klienta dzięki obniżeniu ceny produktu lub usługi. Zjawisku temu sprzyjają serwisy aukcyjne, marketplace’y oraz porównywarki cen. Istnieją także aplikacje służące do wyszukiwania wszelkich promocji dostępnych na rynku. Zjawisko to możemy opisać w taki sposób, że klient korzysta z naszych usług, ponieważ nasza oferta jest najtańsza. Wyszukuje dostawców towaru lub usługi i spośród wszystkich, którzy są dostępni, wybiera tego, u którego cena jest najniższa…. [...]
3 lipca 2023biznesowe ABC / komunikacjaWiele razy spotykam się z pytaniami na temat tego, jak ustalać ceny usług lub towarów. Co zrobić, by sprzedaż oferowanych dóbr odbywała się na takich zasadach, by nasza firma stale posiadała płynność finansową i odporność na zmieniające się warunki rynkowe.  Oczywiście, odpowiedź na te pytania nie jest prosta i zależy od wielu czynników.  Nieco inaczej podchodzi się do szacowania ceny produktów i usług wytwarzanych przez naszą firmę, a inaczej do towaru handlowego – kupowanego u naszego dostawcy i sprzedawanego klientowi z marżą. Inaczej sprawa wygląda z wyceną produktu, który został już wytworzony i posiadamy go już w naszym magazynie, a inaczej, gdy wyrób wymaga dopiero wytworzenia.W sposób szczególny cena będzie zależna od tego, czy produkt, który mamy już na magazynie, należy do grupy wyrobów posiadających termin przydatności – w szczególności, gdy termin przydatności wyrobu zbliża się… [...]
26 czerwca 2023biznesowe ABC / technologia / zarządzanie projektamiCzęsto, gdy rozpoczynamy współpracę z nowym klientem, a przedmiotem naszego zlecenia jest wdrożenie oprogramowania usprawniającego pracę przedsiębiorstwa, zaczynamy od rozmów. Spotykamy się z osobami, które znają firmę od środka, wiedzą, jakie są jej potrzeby, znają na wylot procesy zachodzące w firmie i naszą rolą jest przenieść ich wizję zmian do świata cyfrowego.  Rozmawiamy, słuchamy, zadajemy (często trudne) pytania, szkicujemy przebiegi procesów, schematy zależności, poziomy uprawnień – wszystko po to, by zarysować kształt docelowego oprogramowania. Pomimo tego, że po serii takich spotkań mamy już praktycznie komplet informacji na temat tego, jak ma wyglądać docelowy system informatyczny, ja zwykle proszę o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. W praktyce polega to na tym, że jadę do miejsca, w którym toczy się życie firmy, do jej siedziby, magazynów, fabryki. Chcę zobaczyć jak… [...]
19 czerwca 2023biznesowe ABC / technologiaKiedy zaczynaliśmy budowę naszego projektu dokładnie wiedzieliśmy jak ma on wyglądać. Wiele czasu i energii poświęciliśmy na to, by zbadać wszystkie ważne kwestie: rynek, klientów, konkurencję, potencjał rozwoju, finanse.  Na bazie pozyskanej wiedzy zbudowaliśmy makietę projektu, dzięki której wiedzieliśmy jak w detalach będzie wyglądał zrealizowany produkt. Jakie elementy aplikacji będą odpowiadały za co, co się wydarzy, gdy użytkownik kliknie tu, a co, gdy kliknie tam. Wszystko zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami, nowoczesne, nie pozostawiające wątpliwości, że za aplikacją stoją profesjonalni twórcy.  Makieta została też dopieszczona pod względem UX’owym – czyli dopracowana została kwestia intuicyjności poszczególnych elementów aplikacji. Nowy użytkownik miał czuć się w naszej aplikacji jak w domu. Jakby korzystał z niej od lat, a nie zainstalował ją sobie 2 minuty temu. Miał dokładnie wiedzieć… [...]
12 czerwca 2023biznesowe ABCWielokrotnie rozmawiając z przedsiębiorcami zauważyłem, że wielu z nich stosuje terminy “inkubator przedsiębiorczości” i “akcelerator przedsiębiorczości” zamiennie. Nie zauważają różnic pomiędzy tymi organizacjami. Ogólnie kojarzą je ze startupami, traktują je jako instytucje wsparcia biznesu, ale nie do końca wiedzą co konkretnie robią i czym się zajmują. Dziś postanowiłem zmierzyć się z tymi pojęciami i rozjaśnić nieco różnice pomiędzy każdym z nich. Inkubator przedsiębiorczości Inkubator przedsiębiorczości to instytucja lub organizacja, która zapewnia wsparcie i pomoc dla nowo powstałych firm i startupów. Jest to miejsce, w którym młode przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoje pomysły, zyskiwać dostęp do zasobów i mentorów oraz zdobywać niezbędne umiejętności i wiedzę biznesową. Głównym celem inkubatora przedsiębiorczości jest przyspieszenie wzrostu i sukcesu młodych firm. Inkubatory często oferują przestrzeń biurową, wyposażenie techniczne i infrastrukturę, takie jak biura, laboratoria czy pomieszczenia… [...]
5 czerwca 2023biznesowe ABCPoniższy artykuł jest kontynuacją tekstu poświęconego dostępnym sposobom pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. Zapraszam także do lektury pierwszej części artykułu zatytułowanego Gdy Twojej firmie potrzebna jest gotówka. Inwestorzy Inwestorzy to grupa, o której chętnie myślimy pragnąc pozyskać kapitał do prowadzonej działalności. Wynika to głównie z tego, że inwestor udostępnia nam swoje środki stając się częścią naszej wizji i biorąc na siebie część ryzyka z tą wizją związanego. Oczywiście, możemy rozmawiać o sposobach zabezpieczenia kapitału, jaki inwestor wnosi – są tacy, którzy wzorem prywatnych funduszy pożyczkowych, wymagają twardego zabezpieczenia, są tacy, którzy po prostu chcą stać się partnerem w biznesie. Możemy też rozróżnić kwestię poziomu zaangażowania inwestorów, na inwestorów pasywnych i aktywnych. Pasywny zwykle wkłada środki i oczekuje zarobku w ustalonych odstępach czasu i wysokości. Aktywny najczęściej od pierwszego… [...]
29 maja 2023biznesowe ABCMożliwości pozyskania pieniędzy na rynku jest wiele. Jedne ze sposobów są drogie, inne tanie. Jedne są łatwe, inne skomplikowane. Jedne szybkie, inne wymagają sporo czasu i wielu zabiegów. Jedne bezpieczne, a inne to proszenie się o kłopoty. W najbliższych wpisach postaram się zebrać je wszystkie i opisać nieco szerzej, pokazując w nich także swoje doświadczenia związane z każdym z nich. Kredyt bankowy To temat, który jest bezpieczny i stosunkowo tani. Bezpieczny, bo  (mocno upraszczając) nikt Cię nie oszuka, a tani – bo kredyt ma swoje parametry typu oprocentowanie i prowizja banku. Jeśli masz zdolność kredytową, to za od kilku do kilkunastu procent rocznie możesz dostać środki na własną działalność. Szczególnie, jeśli szukasz finansowania jako osoba fizyczna (JDG), a nie jako spółka – spółkom jest znacznie trudniej. Niestety – tu pojawia… [...]
22 maja 2023biznesowe ABC / komunikacja / zarządzanie projektamiZa każdym razem, gdy o tym myślę, to przypomina mi się stara chińska przypowieść. A szło to tak: Żył sobie kiedyś biedny chłop, który miał tylko syna i starą klacz. Cała wieś litowała się nad nim jaki to on jest biedny. On na to odpowiadał, że to wcale nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Pewnego dnia stara klacz uciekła. Sąsiedzi lamentowali, że taki biedny ten chłop i jeszcze mu klacz uciekła. A on na to odpowiadał, że to wcale nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Po kilku dniach klacz wróciła, a za nią przybiegł przepiękny ogier. Cała wieś zazdrościła chłopu jego nowego pięknego ogiera. On na to odpowiadał, że to wcale nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Syn, młodzieniec, próbował ujeździć tego konia. Spadł jednak na ziemię i złamał nogę. Cała wieś znów żałowała chłopa, że syn nogę złamał. On jednak, jak zwykle, odpowiadał na to, że to wcale nie wiadomo, czy to dobrze,… [...]
15 maja 2023biznesowe ABC / case studyIstnieje w Polsce takie popularne powiedzenie, które brzmi: “Jeśli nie dorobisz się do 40tki, to znaczy, że albo popełniłeś błąd, albo nie zrobiłeś nic w życiu”. Warto jednak zauważyć, że powiedzenie to jest mocno uogólnione i może budzić negatywne emocje u osób, które nie osiągnęły w wieku 40 lat zamierzonych celów finansowych czy zawodowych. Każdy ma swoje tempo i drogę rozwoju, a sukces biznesowy czy osobisty nie zawsze jest związany z wielkością portfela czy stanowiskiem, jakie zajmujemy. Czym jest sukces? Sukces to osiągnięcie zamierzonych celów lub realizacja oczekiwań, które stawiamy przed sobą w różnych sferach życia, w tym w biznesie, karierze, edukacji, relacjach interpersonalnych, hobby, zdrowiu czy życiu prywatnym. Sukces jest zwykle kojarzony z osiągnięciem wysokiej jakości wyników, które przynoszą korzyści i satysfakcję. Sukces może być definiowany na różne sposoby, w zależności od perspektywy… [...]
8 maja 2023biznesowe ABC / blockchain / technologiaWiele się mówi o bezpieczeństwie w sieci, o ryzykach, jakie nas otaczają. Wiele jest materiałów mówiących o tym czego nie robić, czego się wystrzegać i na co zwracać uwagę działając w sieci.  Cyberbezpieczeństwo ma jednak wiele twarzy i w wielu aspektach naszego codziennego życia może się przejawiać. Nawet, jeśli wydaje nam się, że nas to zagadnienie nie dotyczy, bo nie jesteśmy wielką firmą i nie przetwarzamy wielkich biznesowych tajemnic – możemy być poważnie zaskoczeni, gdy wpadniemy w sidła cwanych oszustów. Kilka dni temu zadzwonił do mnie telefon z nieznanego numeru. Nie mogłem odebrać, więc połączenie zapisało się w rejestrze połączeń nieodebranych. Po pewnym czasie, gdy mogłem już rozmawiać, oddzwoniłem pod zapisany numer, ale głos w słuchawce oznajmił mi, że on do mnie nie dzwonił, a z telefonem się nie rozstawał.  Przypomniało mi to pewną historię.  Znajoma szukała kogoś, kto pomoże… [...]
1 maja 2023biznesowe ABC / marketingPytanie, na które dziś będę starał się odpowiedzieć, dotyczy zagadnienia, o którym, jak się wydaje, napisano już wszystko. Pragnę jednak opisać kilka przykładów tego, jak w praktyce wykorzystać social media w biznesie i, bazując na własnych doświadczeniach, wskazać najlepsze praktyki działania w tym zakresie.  Social media mogą być bardzo skutecznym narzędziem w promowaniu biznesu i budowaniu wizerunku marki. Poniżej przedstawiam kilka sposobów wykorzystania social media w biznesie: Dziś nieco więcej opowiem o zagadnieniach związanych z budowaniem wizerunku – zarówno wizerunku marki, jak i marce osobistej, a więc eksperckim wizerunku przedstawiciela marki.  Budowanie wizerunku marki to jeden z najważniejszych elementów marketingu, który pozwala na budowanie trwałych relacji z klientami. Social media są doskonałym narzędziem do promowania wizerunku marki poprzez publikowanie wartościowych treści i interakcję… [...]
24 kwietnia 2023case study / marketing / technologia / zarządzanie projektamiW połowie 2019 roku rozpoczęliśmy budowę aplikacji ułatwiającej ludziom wspólną zabawę (dyskoteki, puby, kluby nocne, koncerty, zabawy, itp). Kiedy projekt osiągnął fazę gotowości do publikacji (tzw. MVP) – pojawił się COVID, obostrzenia, chwilę później zamknięto kluby i dyskoteki… że o lasach nie wspomnę. Podjąłem jednak decyzję, by nie odpuszczać, pracować dalej i tworzyć aplikację w ostatecznym kształcie. Pandemia trochę nam niespodziewanie pomogła, bo nastroje i ciśnienie związane z zakazem imprez spowodowało, że kluby zaczęły się otwierać po kryjomu i ludzie, złaknieni zabawy, bawili się, tańczyli, imprezowali, pomimo restrykcji. Potwierdziło to więc moją wcześniejszą obserwację, że ludzie będą się bawić, wbrew wszystkiemu, a naszą misją – jest im w tym pomóc. Gdy restrykcje zostały nieco złagodzone, nasz zespół nadal pracował nad budową całego systemu, a ja postanowiłem… [...]
17 kwietnia 2023blockchain / marketing / technologiaCzęsto w konwencji kryptowalut i blockchaina pojawia się termin NFT. Dziś w kilku słowach o tym, czym jest NFT i z czym się to je. NFT to skrót od angielskiego terminu “Non-Fungible Token”, co oznacza niematerialny znak towarowy. Jest to rodzaj cyfrowego aktywa, który jest wykorzystywany w celu reprezentowania określonych wartości, takich jak sztuka, muzyka, gry wideo, wirtualne nieruchomości i wiele innych. NFT bazują na technologii blockchain, która umożliwia stworzenie niepowtarzalnych i niepodrabialnych cyfrowych aktywów. Dzięki temu, NFT są wykorzystywane jako narzędzie do weryfikacji autentyczności i własności cyfrowych dzieł sztuki, a także jako forma inwestycji w ten rodzaj aktywów. Jednym z największych rynków NFT jest rynek sztuki cyfrowej, gdzie artyści i kreatorzy mogą sprzedawać swoje prace w formie NFT. Istnieją też platformy, takie jak OpenSea,… [...]
3 kwietnia 2023blockchain / technologiaMówiąc o kryptowalutach nie sposób nie wspomnieć, że inwestycja w kryptowaluty i korzystanie z giełd kryptowalut wiąże się z pewnymi ryzykami, takimi jak wahania cen, brak regulacji, ryzyko bezpieczeństwa, a także ryzyko utraty środków w przypadku ataków hakerskich czy błędów w systemie. Dlatego ważne jest, aby zawsze dokładnie badać giełdy kryptowalut przed ich użyciem i korzystać z nich z rozwagą. Inwestując w kryptowaluty można wiele zarobić, ale też sporo stracić. Nawet cały zainwestowany kapitał. Kurs kryptowaluty zależy od wielu czynników, w tym od popytu i podaży na rynku, poziomu zainteresowania daną kryptowalutą, jej wizerunku i reputacji, ogólnej sytuacji gospodarczej i politycznej, poziomu akceptacji i regulacji ze strony instytucji rządowych i finansowych, innowacyjności i funkcjonalności danej kryptowaluty oraz wiele innych czynników. Popyt i podaż na rynku są kluczowymi czynnikami wpływającymi na kurs kryptowaluty. Jeśli istnieje… [...]
27 marca 2023blockchain / technologiaDziś ciąg dalszy zgłębiania zagadnienia kryptowalut. W jednym z poprzednich wpisów mówiłem o blockchainie, a w kolejnym o podstawach dotyczących tego czym są, do czego służą i jakie są przykłady kryptowalut. W tym wpisie chcę pójść o krok dalej. Czy mogę stworzyć własną kryptowalutę? W zasadzie tak. I jest na to przynajmniej kilka sposobów. Po pierwsze można stworzyć nową kryptowalutę od podstaw. W tym przypadku, zespół programistów musi opracować nową kryptowalutę, stworzyć jej kod źródłowy, sieć blockchain i wdrożyć ją na rynku. Jest to czasochłonny i kosztowny proces, ale daje pełną kontrolę nad nową kryptowalutą. Drugi ze sposobów to tzw. “fork” istniejącej kryptowaluty: W tym przypadku, zespół programistów wykorzystuje już istniejący kod źródłowy kryptowaluty i modyfikuje go, aby stworzyć nową kryptowalutę. W ten sposób można uzyskać wyniki znacznie szybciej i taniej, ale ta opcja… [...]
20 marca 2023blockchain / technologiaNiedawno pisałem na blogu o blockchainie. Bazując na tej wiedzy dziś chcę powiedzieć nieco więcej o wykorzystywaniu technologii blockchain w praktyce – jako rejestru transakcji kryptowalutowych, rozproszonej bazy danych. Czym są kryptowaluty? Kryptowaluty to wirtualne, zdecentralizowane środki płatnicze, które opierają się na technologii blockchain. Są to cyfrowe aktywa, które umożliwiają szybkie i bezpieczne transakcje między różnymi osobami na całym świecie bez potrzeby pośredników takich jak banki czy instytucje finansowe. Kryptowaluty zostały zaprojektowane jako alternatywa dla tradycyjnych środków płatniczych. Jedną z najważniejszych cech kryptowalut jest ich zdecentralizowanie, co oznacza, że ​​nie są kontrolowane przez żadną jednostkę centralną ani państwo. To oznacza, że ​​nie ma jednej instytucji, która ma władzę nad kryptowalutami, a ich wartość zależy od popytu i podaży na rynku. Innym ważnym elementem kryptowalut jest technologia blockchain, która umożliwia bezpieczne i nieodwracalne… [...]
13 marca 2023biznesowe ABC / komunikacja / marketingTo, co powiem, to truizm, ale znam wielu (nie tylko początkujących) przedsiębiorców, dla których to wcale oczywiste nie jest: nawet najlepsza firma nie może funkcjonować bez sprzedaży. To sprzedaż powoduje, że produkt czy usługa oferowana przez firmę, zamienia się w pieniądze, dzięki którym firma może funkcjonować – płacić swoje zobowiązania, w tym wynagrodzenia dla pracowników, czy bieżące rachunki. Sprzedaż często wymaga wsparcia przez kampanie marketingowe. Obecnie najefektywniej wykorzystuje się kanały social media i, w zależności od charakteru produktu i grupy docelowej, różnymi drogami próbuje się docierać do potencjalnych klientów. A do kampanii niezbędne jest przygotowanie odpowiednich materiałów. Najpierw strategii, żeby w sposób przemyślany i ustalony prowadzić kolejne działania, a następnie już samego contentu, czyli tekstów, zdjęć, rysunków czy filmów, które będą w kampanii wykorzystywane. Na ten temat nie chcę się teraz rozpisywać, bo to zupełnie… [...]
6 marca 2023biznesowe ABC / case study / technologia / zarządzanie projektamiNajbardziej uniwersalnym narzędziem, jakie spotykam w swojej praktyce biznesowej, jest Microsoft Excel lub jego odpowiedniki – arkusze kalkulacyjne z pakietów Open Office, Libre Office lub Google Docs. Firmy potrafią na excelach oprzeć działanie całej firmy, zarówno w zakresie prostych kalkulacji i obliczeń, jak i w kwestii obsługi zaawansowanych mechanizmów. (w dalszej części mojego wpisu używam słowa excel pisanego z małej litery odnosząc się do łącznie wszystkich arkuszy kalkulacyjnych, a nie konkretnie programu Microsoft Excel.) To, że arkusze kalkulacyjne są potężnymi narzędziami, to nie ulega kwestii. Ale trzeba zdawać też sobie sprawę z ich ograniczeń.  Przypominam sobie pewnego klienta, który przybył na spotkanie ze mną twierdząc, że jest skrajnie wykończony fizycznie. Potrzebuje wsparcia, bo dłużej nie jest w stanie w ten sposób prowadzić swojej firmy. Jego firma działała… [...]
27 lutego 2023biznesowe ABC / blockchainŚwiat technologii przyzwyczaił nas do tego, że systemy informatyczne uruchamiane są w środowisku serwerowym, tam dane są przechowywane i przetwarzane. Wynik pracy serwerów jest wysyłany za pośrednictwem sieci do komputerów użytkowników i tam przez nich oglądany. W przeglądarce internetowej lub dedykowanym oprogramowaniu.  W małych aplikacjach za przechowywanie i przetwarzanie danych odpowiada jeden serwer (często nawet jedynie jego fragment). W większych systemach tworzone są grupy serwerów, a nawet tzw. klastry.  Każde z tych rozwiązań ma szereg zalet, różni się wydajnością, poziomem bezpieczeństwa i wydajności. Ale, w sposób oczywisty, za całość odpowiada jedno urządzenie, jeden operator, który decyduje o zapisach znajdujących się w jego zasobach. Jeśli zatem chcemy poznać jakąkolwiek informację, która przechowywana jest na tym serwerze – wystarczy sięgnąć do jego zapisów i ją odczytać. Jeśli natomiast chcemy zmienić lub dodać… [...]

Pozostańmy w kontakcie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych treściach, jakie będą pojawiały się na moim blogu, oraz dedykowane materiały – pozostaw swój adres e-mail. Obiecuję, nie będę Cię spamował – otrzymasz tylko najpotrzebniejsze informacje. Zapisz się już teraz!