CRM – Bartosz Obermüller

Nawet Excel ma swoje ograniczenia

Najbardziej uniwersalnym narzędziem, jakie spotykam w swojej praktyce biznesowej, jest Microsoft Excel lub jego odpowiedniki – arkusze kalkulacyjne z pakietów Open Office, Libre Office lub Google Docs. Firmy potrafią na excelach oprzeć działanie całej firmy, zarówno w zakresie prostych kalkulacji i obliczeń, jak i w kwestii obsługi zaawansowanych mechanizmów. (w dalszej części…

Czytaj dalej →

Komunikacja

Zakładamy, że ludzie wiedzą to co my… i rozumieją to, co mówimy, tak jak my chcemy, żeby rozumieli. Laptop Ostatnio zadzwonił do mnie pewien znajomy z problemem. Z jakiegoś sklepu internetowego próbował kupić pakiet Microsoft Office i utknął, nie wiedział co zrobić. W sklepie tym były bowiem do kupienia pakiety Office z podziałem na dwie grupy: Mac i PC, a on ma laptopa, więc (jego zdaniem) nie może…

Czytaj dalej →

Trudne skróty – rozszyfrowujemy zaszyfrowane: CRM, ERP, BI, DMS, WMS, MRP, WCS, PMS, RCP

Na rynku funkcjonuje wiele różnych narzędzi informatycznych, systemów i aplikacji. Każde z nich realizuje jakieś zadania, pomaga w obsłudze jakichś czynności, ułatwia i automatyzuje powtarzalne operacje. Systemy wyspecjalizowały się i podejmowane przez nie zadania są skupione na pewnym zakresie życia przedsiębiorstw. Dzięki takiej specjalizacji firmy, szukając rozwiązania swojego problemu w danym zakresie – mogą zawęzić…

Czytaj dalej →