Trudne skróty – rozszyfrowujemy zaszyfrowane: CRM, ERP, BI, DMS, WMS, MRP, WCS, PMS, RCP

Na rynku funkcjonuje wiele różnych narzędzi informatycznych, systemów i aplikacji. Każde z nich realizuje jakieś zadania, pomaga w obsłudze jakichś czynności, ułatwia i automatyzuje powtarzalne operacje. Systemy wyspecjalizowały się i podejmowane przez nie zadania są skupione na pewnym zakresie życia przedsiębiorstw. Dzięki takiej specjalizacji firmy, szukając rozwiązania swojego problemu w danym zakresie – mogą zawęzić krąg poszukiwań wyłącznie do oprogramowania z danej kategorii. Dla ułatwienia używa się skrótów charakteryzujących tę specyfikę programów – używając danego skrótu od razu wiadomo, w czym dany program może nam pomóc, do czego służy.

Oczywiście – jak zwykle – diabeł tkwi w szczegółach i to, czy dany program rozwiąże nasz problem, czy spełni nasze oczekiwania, wymaga głębszej analizy. Konieczne jest dokładne opisanie naszego problemu i naszych oczekiwań, a dopiero później weryfikacja jak dokładnie nasze potrzeby są przez dany program zaspokajane. Niemniej jednak, jeśli przykładowo szukamy programu, który pomoże nam “ogarnąć” komunikację z klientami, to nie ma sensu szukać go wśród programów wyspecjalizowanych w obsłudze produkcji czy zarządzania gospodarką magazynową w magazynach wysokiego składowania.

Poniżej prezentuję najpopularniejsze skrótowce – kategorie programów spotykanych na rynku. Mam nadzieję, że to krótkie zestawienie ułatwi nieco poruszanie się po rynku oprogramowania dostępnego obecnie.

  • CRM – (ang. Customer Relationship Management) – oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami. Zwykle pozwala na wsparcie w tworzeniu i monitorowaniu procesu ofertowania, komunikacji z kontrahentami, wysyłania mailingów, może też wspierać procesy marketing automation.
  • ERP – (ang. Enterprise Resource Planning) – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Jest to obecnie najbardziej popularna grupa oprogramowania, mogąca zawierać moduły pozwalające na obsługę sprzedaży i zakupów, magazynu, księgowości, kadr i płac, obiegu dokumentów, obsługi floty, zarządzania projektami i inne.
  • BI – (ang. Business Intelligence) – zaawansowane narzędzia analityczne dla kadry zarządzającej, wyposażone w rozbudowane narzędzia ułatwiające wizualizację danych liczbowych trafiających do tego programu z innych systemów przedsiębiorstwa.
  • DMS – (ang. Document Management System) – system pozwalający na zarządzanie obiegiem dokumentów. 
  • WMS – (ang. Warehouse Management System) – zaawansowane rozwiązania informatyczne dedykowane do obsługi magazynu, w szczególności magazynu  wysokiego składowania.
  • MRP – (ang. Manufacturing Resource Planning) – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie gospodarki zasobami produkcyjnymi. Zasobami w rozumieniu systemu są materiały, urządzenia i pracownicy.
  • RCP – rejestratory czasu pracy – programy ułatwiające monitorowanie ilości godzin przepracowanych przez pracowników, mogą być powiązane z czytnikami kart magnetycznych weryfikujących wejścia i wyjścia pracowników. Najczęściej zintegrowane są z systemami klasy ERP – z modułami kadrowo-płacowymi, zarządzania projektami, zadaniami i obsługą urlopów.
  • PMS – (ang. Project Management System) – grupa systemów do zarządzania projektami, umożliwiającymi delegowanie i obsługę zadań, zarządzanie zasobami związanymi z projektem, monitorowanie postępów i rozliczanie.
  • WCS – (Warehouse Control System) – zintegrowany system kontroli, który służy do zarządzania zautomatyzowanymi urządzeniami mechanicznymi w magazynie (np. układnicami pojemnikowymi, układnicami paletowymi, sorterami, przenośnikami) i kontrolowania ich działania, przy pełnej integracji z systemem zarządzania magazynem (WMS).

Udostępnij ten artykuł