Nie martw się, gdy ucieka Ci deal życia. Deale są jak pociągi. Za chwilę przyjedzie następny.

W świecie biznesu, podobnie jak w życiu codziennym, często stajemy przed sytuacjami, które testują naszą wytrzymałość i zdolności adaptacyjne. Jedną z takich prób jest moment, kiedy wydaje się, że “deal życia” wymyka się z naszych rąk. Można by pomyśleć, że to koniec świata, ale czy na pewno?

Przypadek z życia wzięty

Nie tak dawno temu stanąłem przed podobnym wyzwaniem. W naszym softwarehouse’u mieliśmy do czynienia z potencjalnym klientem, który zapowiadał się na jednego z największych w naszej historii. Dyskusje trwały miesiącami, projekt był ambitny, a potencjalne korzyści ogromne. Jednak w ostatniej chwili, z przyczyn zewnętrznych, nasz “deal życia” niespodziewanie się rozpadł. Klient zdecydował się pójść w innym kierunku.

Początkowo była to dla nas ogromna strata. Zespoły były zmotywowane i gotowe do działania, a rozczarowanie było wyczuwalne w powietrzu. Ale to, co początkowo wydawało się porażką, szybko przeobraziło się w cenną lekcję.

Lekcje wyciągnięte z porażki

Każde doświadczenie biznesowe, nawet te mniej udane, oferuje bogaty zbiór lekcji, które mogą przyczynić się do przyszłych sukcesów. Oto niektóre z najważniejszych lekcji, które można wyciągnąć z porażki w kontekście utraty dużego dealu:

 1. Analiza przyczyn porażki: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, dlaczego deal się nie powiódł. Czy przyczyny leżały po stronie naszej firmy, czy też były wynikiem czynników zewnętrznych, na które nie mieliśmy wpływu? Dokładna analiza może ujawnić słabe punkty w naszej ofercie, strategii negocjacyjnej, a nawet w komunikacji wewnętrznej. Zrozumienie tych elementów jest kluczowe, aby nie powielać tych samych błędów w przyszłości.
 2. Znaczenie komunikacji: Bardzo często transakcje zawodzą z powodu nieporozumień lub niedopowiedzeń. Regularne i jasne komunikowanie się, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientami, jest niezbędne do utrzymywania jasności i zrozumienia na każdym etapie negocjacji. Porażka może nauczyć nas lepszego dostosowania naszych komunikatów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Budowanie elastyczności: Deal, który się nie powiódł, może być przypomnieniem, że elastyczność w działaniu i planowaniu jest niezmiernie ważna. W biznesie rzadko coś przebiega zgodnie z planem. Umiejętność adaptacji do zmieniających się okoliczności i szybkie reagowanie na nowe wyzwania to cenne kompetencje, które można rozwijać właśnie w trakcie pracy nad trudnymi projektami.
 4. Zarządzanie emocjami: Porażka może być trudna emocjonalnie, zwłaszcza gdy jesteśmy głęboko zaangażowani w projekt. Ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie z emocjonalnymi skutkami niepowodzeń, utrzymując profesjonalizm i obiektywność. Dzięki temu łatwiej jest wyciągać obiektywne wnioski z nieudanych prób.
 5. Rozwój strategiczny: Każdy nieudany deal powinien być przeglądem naszych strategii biznesowych. Czy nasze metody są aktualne i czy odpowiadają one na potrzeby rynku? Często porażka popycha do przemyślenia i innowacji w podejściu do biznesu, które mogą okazać się kluczowe dla przyszłych sukcesów.
 6. Otwartość na feedback: Otwartość na opinie i komentarze, zarówno od zespołu, jak i od klientów, może zapewnić cenne wskazówki na przyszłość. Feedback po nieudanym dealu może rzucić światło na aspekty oferty, które wymagają poprawy lub całkowitej zmiany.

Z każdej porażki można wyciągnąć coś wartościowego. Kluczem jest podejście do każdego niepowodzenia jako do kroku w procesie uczenia się i doskonalenia, co ostatecznie prowadzi do wzrostu i lepszego przygotowania do przyszłych wyzwań. Implementując te lekcje, nasze przedsiębiorstwo staje się bardziej odpornym i konkurencyjnym uczestnikiem rynku.

Przyjedzie następny pociąg

Metafora pociągu w tym kontekście jest szczególnie trafna. Tak jak na stacji, po odjeździe jednego pociągu, przyjedzie kolejny, tak w biznesie za każdym nieudanym dealem kryje się nowa możliwość. Ważne jest, aby być gotowym, kiedy ta nowa szansa się pojawi.

Przygotowanie na przyszłość

Każda doświadczenie biznesowe, szczególnie te mniej udane, oferuje nie tylko lekcje, ale także możliwości do rozwoju i ulepszeń. Aby maksymalnie wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, niezbędne jest świadome i strategiczne przygotowanie na przyszłość. Oto kilka kluczowych obszarów, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

 1. Budowanie i utrzymywanie relacji: Bez względu na wynik negocjacji, relacje z klientami i partnerami biznesowymi powinny być zawsze pielęgnowane. Regularny kontakt, zrozumienie potrzeb klientów i proaktywne działania mogą przyczynić się do budowania trwałej współpracy. Nawet jeśli konkretny deal się nie powiedzie, utrzymanie dobrych relacji może otworzyć drzwi do przyszłych możliwości.
 2. Inwestycje w rozwój kompetencji: Technologia i potrzeby rynku ciągle się zmieniają, dlatego ważne jest, aby nieustannie inwestować w rozwój umiejętności i wiedzy zespołu. To może obejmować szkolenia, warsztaty, czy dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii. Wyposażenie zespołu w najnowsze narzędzia i technologie nie tylko zwiększa efektywność, ale także podnosi morale i innowacyjność.
 3. Monitoring i analiza trendów rynkowych: Śledzenie aktualnych trendów w branży technologicznej i biznesowej jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Regularna analiza rynku pomaga przewidywać zmiany i odpowiednio dostosowywać strategie biznesowe. To również umożliwia identyfikację nowych nisz rynkowych lub potrzeb klientów, które można wykorzystać do wzrostu firmy.
 4. Zarządzanie ryzykiem: Dobre przygotowanie na przyszłość wymaga również efektywnego zarządzania ryzykiem. To oznacza identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla projektów i transakcji oraz opracowywanie strategii ich minimalizacji. Może to obejmować dywersyfikację portfela klientów, zabezpieczenia umowne, a także plany awaryjne na wypadek niepowodzeń.
 5. Adaptacyjność i innowacyjność: Bycie gotowym na przyszłość oznacza także zdolność do adaptacji i innowacji. Firmy, które są otwarte na zmiany i gotowe do eksperymentowania, często znajdują nowe, skuteczne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Zachęcanie do kultury innowacyjności w zespole może prowadzić do odkrywania unikalnych rozwiązań, które mogą stanowić znaczącą przewagę konkurencyjną.
 6. Zarządzanie oczekiwaniami: W relacjach biznesowych kluczowe jest także zarządzanie oczekiwaniami zarówno pracowników jak i klientów. Jasne komunikowanie celów, możliwości i ograniczeń projektów może znacząco przyczynić się do zbudowania zaufania i przewidywalności w działaniach.

Przygotowanie na przyszłość w biznesie to nie tylko reakcja na to, co może się wydarzyć, ale przede wszystkim proaktywne działanie, które pozwala kształtować przyszłość. W ten sposób, niezależnie od wyników pojedynczych deali, firma może nieustannie się rozwijać, adaptować i odnosić sukcesy.

Podsumowanie

Chociaż utrata wielkiego dealu może być bolesna, to jednak nie jest to koniec świata. Ważne, aby pamiętać, że w biznesie, podobnie jak na stacji kolejowej, zawsze jest szansa na to, że za chwilę przyjedzie kolejny pociąg – nowa możliwość, która może okazać się jeszcze lepsza niż ta, która się wymknęła. Warto być na to gotowym.

Udostępnij ten artykuł