Kamienie milowe w projekcie

Zadania mogą być grupowane w pewne większe całości – tzw. kamienie milowe. Realizując projekt wyznaczamy kamienie milowe, czyli punkty w czasie, które są związane ze skutecznym zrealizowaniem wszystkich zadań, a które zostały opisane jako wymagane do osiągnięcia kamienia milowego. Osiągnięcie kamienia milowego jest więc zamknięciem pewnego etapu projektu i daje możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu jego realizacji.

Projekty mogą być realizowane w różnym celu i w różnych dziedzinach życia. Mówimy przykładowo o projektach budowlanych, projektach inżynieryjnych, projektach informatycznych, ale także o projektach edukacyjnych. Każdy z nich ma swoją specyfikę, a produkty, jakie powstają w wyniku ich realizacji, są inne dla każdego z tych typów.

Rozpatrzmy taki przykład: projekt budowlany, a konkretnie budowa domu jednorodzinnego. Na taki projekt składa się kilka kamieni milowych, np. wykonanie fundamentów, wymurowanie ścian, wykonanie wieńców, wykonanie dachu, montaż okien i drzwi, wykonanie elewacji, wykonanie instalacji wewnętrznych, prace wykończeniowe. Natomiast na każdy z kamieni milowych składa się szereg pojedynczych zadań – przykładowo kamień milowy “wykonanie prac wykończeniowych” może składać z następujących zadań: tynkowanie ścian, układanie glazury i terakoty, fugowanie, obróbka ścian i sufitów gładzią, szlifowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, biały montaż. I oczywiście każde z tych zadań możemy przypisać innej osobie lub zespołowi do wykonania, możemy ustalić kolejność realizacji tych zadań, terminy ich wykonania, a także poprzedniki i następniki (o ile relacja ścisłych zależności występuje). Możemy także ustalić czas, jaki powinien wystarczyć na wykonanie każdego z tych zadań.  

Innym przykładem może być projekt wykonania strony internetowej, na który składać się mogą następujące kamienie milowe: opracowanie treści, wykonanie projektu graficznego, wykonanie mechanizmów strony internetowej, wyposażenie mechanizmów strony internetowej w opracowaną wcześniej szatę graficzną i treści, uruchomienie gotowej strony internetowej w internecie. I przykładowo ostatni z etapów może zawierać następujące zadania: konfiguracja hostingu, konfiguracja domeny, podłączenie certyfikatu SSL, skopiowanie skryptów strony i bazy danych na serwer, testy i optymalizacja strony na docelowym serwerze. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego przykładu, tu także możemy zadaniom przypisać osoby, priorytety, daty i czas, a także następniki i poprzedniki opisujące relacje ścisłej zależności zadań.

Udostępnij ten artykuł