Projekt – początek, koniec, ramy czasowe

Sporo już o projektach wiemy.

Powstaje jednak pytanie: w którym momencie zaczynamy projekt i co jest jego początkiem? Problem pojawia się bowiem w związku z tym, że w obu przytoczonych powyżej przypadkach o projekcie możemy mówić znacznie wcześniej. Żeby wybudować dom najpierw koniecznych jest wiele wcześniejszych kroków, tj. znalezienie właściwej działki i jej zakup, przygotowanie dokumentacji budowlanej (włącznie z projektem budowlanym), wybór wykonawców… a dopiero wtedy można rozpocząć samą budowę. Analogicznie z drugim przykładem – wykonaniem strony internetowej – najpierw należy podjąć decyzję dotyczącą funkcji budowanej strony, czego ma dotyczyć, jakie ma realizować funkcje (inaczej wygląda zwykła wizytówka, inaczej strona z blogiem firmowym, a inaczej sklep internetowy), rozważyć kwestie wizualne, technologię, aż wreszcie wybrać wykonawcę.

Trochę też to, kiedy zaczyna się projekt i jaka jest jego konstrukcja, zależy od punktu widzenia. Jeśli w powyższym przykładzie patrzymy oczami wykonawcy – zakup działki nie jest dla niego istotny i jego projekt dotyczy wyłącznie tego wycinka prac, który on sam musi zrealizować. Dla inwestora natomiast (właściciela domu) projektem jest cała procedura: od pomysłu, aż do zamieszkania w nowym domu.

Tak czy inaczej, podchodząc do realizacji projektu, konieczne jest wyznaczenie jego ram czasowych. Konieczne jest ustalenie daty początku i końca projektu. Nawet, jeśli te daty zostaną w trakcie realizacji projektu zmienione, to i tak ich istnienie jest kluczowe dla projektu.
Na podstawie tych dat możemy wyznaczać różne wskaźniki projektu, definiować postęp i stopień realizacji, oraz alertować o niebezpieczeństwie przekroczenia terminu wykonania prac.

Wyobraźmy sobie, że w naszym przykładzie dotyczącym budowy domu pomiędzy wykonawcą a właścicielem domu nie zostanie zdefiniowana data zakończenia prac (data końca projektu). Z punktu widzenia właściciela domu z jednej strony powodowałoby to frustrację, ponieważ nie będzie wiedział kiedy wreszcie będzie się mógł wprowadzić do “nowego gniazdka”. Z drugiej strony – nie będzie w stanie przygotować się finansowo do realizacji płatności związanych z odbiorem prac, bo nie będzie wiedział na kiedy. Z trzeciej strony – nie będzie w stanie we właściwym czasie podejmować decyzji dotyczących np. wyboru glazury, armatury, czy jakichkolwiek niezbędnych elementów budowy.
Z punktu widzenia wykonawcy określenie ram czasowych projektu jest przynajmniej tak samo ważne. Z jednej strony ustalenie ich pozwala na zaplanowanie prac poszczególnym pracownikom i sukcesywne rozliczanie ich z realizacji zadań. Z drugiej strony umożliwia wyliczenie kosztów pracy i określenie rentowności realizacji projektu. Z trzeciej strony – pozwoli zaplanować kolejne projekty po zakończeniu obecnej realizacji.

Udostępnij ten artykuł