Zarządzanie projektami z webFirma: Cała prawda o kontroli budżetu projektu

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak giganci biznesu radzą sobie z zarządzaniem swoimi projektami? Zawsze wydaje się, że mają wszystko pod kontrolą. Dzisiaj odkryjemy jedno z ich tajnych narzędzi – system zarządzania projektami webFirma.

Co to jest webFirma?

webFirma to zintegrowany system zarządzania, który umożliwia efektywne prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Składa się z różnych modułów, z których każdy realizuje inny zakres funkcji. Możemy tu znaleźć moduły kontrahentów, zamówień, sprzedaży, projektów, zadań, ofert, obsługi magazynu materiałów, zarządzania narzędziami, obsługi kompetencji pracowników i zarządzania flotą pojazdów.

Cechy charakterystyczne webFirma

Najważniejszą cechą systemu webFirma jest jego modułowy charakter. Każdy moduł jest niezależny, ale dane generowane przez każdy z nich są dostępne w innych modułach, w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

webFirma oferuje również zintegrowaną aplikację mobilną, która umożliwia pracownikom na bieżąco śledzić przypisane im zadania i odnotowywać ich realizację, mają dostęp do projektów oraz ich kluczowych danych, mogą też dokonywać wpisów na temat zdarzeń związanych z pojazdami, urlopami, a także wiele innych.

Zarządzanie projektami w webFirma

Najbardziej rozbudowanym i centralnym modułem całego systemu webFirma jest moduł obsługi projektów. Łączy w sobie informacje z wielu innych modułów, a informacje, które są w nim zbierane i gromadzone, pozwalają na doskonały nadzór nad finansami w prowadzonych projektach.

Moduł zarządzania projektami jest podzielony na kilka bloków tematycznych. W ich skład wchodzą parametry ogólne, dokumenty, przypomnienia, zadania i rozliczenia.

Obsługa projektów w systemie

Kluczowym mechanizmem w systemie webFirma jest moduł obsługi projektów. Narzędzie to pozwala na zbieranie wszelkich elementów finansowych związanych z realizacją projektów w jednym miejscu.

Narzędzie pozwala na monitorowanie aspektów finansowych związanych z obsługą projektów dzięki podziałowi informacji na 3 grupy: symulacja wartości projektu, koszty rzeczywiste i faktury sprzedażowe.

Rozwiązanie to stanowi doskonałe narzędzie ułatwiające prowadzenie firmy i monitorowanie finansów, w szczególności w tak trudnym aspekcie, jak realizacja projektów.

Dodatkowe narzędzia w systemie

System naszpikowany jest mechanizmami, które ułatwiają życie użytkownikom i umożliwiają im łatwe i szybkie docieranie do informacji, przechowywanie tych informacji, wykonywanie zadań, a także zestawień, raportów i podsumowań.

Funkcjonalności systemu, które szczególnie cenią sobie użytkownicy to między innymi zarządzanie projektami zorientowane na pilnowanie budżetu projektu i zestawienie symulowanej wartości projektu (ofertowej) łącznie i z podziałem na jej składniki, z kosztami ponoszonymi w ramach postępów realizacji projektu oraz z wystawianymi na bieżąco fakturami.

Integracja i rozbudowa

Tworząc system webFirma przyjęto założenie, że każda firma jest inna i ma nieco inne potrzeby. Dlatego system jest w pełni gotowy na wprowadzanie do niego modyfikacji i zmian, które są wymagane przez klientów.

Wszelkie prace związane z rozbudową, modyfikacjami lub integracją naszego systemu są także możliwe w terminie późniejszym – po kilku miesiącach lub nawet latach od pierwotnego zakupu oprogramowania, gdy firma zauważy już elementy, których usprawnienie jest jej zdaniem konieczne.

Aplikacja mobilna

webFirma posiada zintegrowaną aplikacje mobilną, dzięki czemu te funkcje systemu, które wymagają dostępu zdalnego, są obecnie możliwe do zrealizowania za pośrednictwem smartfona. Korzystając z aplikacji można zapoznać się z przypisanymi zadaniami, przejrzeć opis zadania, powiązane dokumenty.

Aplikacja mobilna pozwala także na bieżące odnotowywanie zdarzeń związanych z użytkowanym przez pracownika pojazdem.

Zarządzanie projektami

To najbardziej rozbudowany i w zasadzie centralny moduł całego systemu. Łączy w sobie informacje z wielu innych modułów, a informacje, które są w nim zbierane i gromadzone – pozwalają na doskonały nadzór nad finansami w prowadzonych projektach.

Podsumowanie

webFirma to potężne narzędzie, które nie tylko ułatwia zarządzanie projektami, ale także pomaga w monitorowaniu finansów. Dzięki jego modularnej strukturze, można go dostosować do indywidualnych potrzeb firmy. Aplikacja mobilna ułatwia pracę zdalną, umożliwiając pracownikom na bieżąco śledzić swoje zadania i odnotowywać ich realizację. Jeśli szukasz efektywnego narzędzia do zarządzania projektami, webFirma może być idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy.

Udostępnij ten artykuł