Agile i Scrum w zarządzaniu projektami

W erze cyfryzacji i nieustannego postępu technologicznego, firmy muszą być elastyczne, aby sprostać dynamicznym zmianom. Jednym z kluczowych aspektów, które pozwalają im na to, są metodyki zarządzania projektami, takie jak Agile i Scrum. Te innowacyjne podejścia umożliwiają skuteczne zarządzanie projektami, dostosowując się do zmieniających się wymagań i szybko reagując na nowe wyzwania.

Co to jest Agile?

Agile to elastyczne podejście do zarządzania projektami, które stawia na adaptację, współpracę, ciągłe uczenie się i doskonalenie. Metoda ta została opracowana z myślą o projektach IT, gdzie zmiany są nieuniknione i szybkość jest kluczowa.

Główne zasady metody Agile

Podejście Agile opiera się na czterech fundamentalnych zasadach, które są podstawą Manifestu Agile:

 1. Wartość ludzi i interakcji – stawia na ludzi i ich interakcje ponad narzędziami i procesami.
 2. Działający produkt – skupia się na dostarczaniu funkcjonalnego produktu, a nie obszernej dokumentacji.
 3. Współpraca z klientem – promuje partnerstwo i współpracę z klientem, zamiast skupiać się na negocjacjach kontraktowych.
 4. Reagowanie na zmiany – zamiast trzymać się sztywnego planu, Agile zwraca uwagę na elastyczność i zdolność do dostosowania się do zmian.

Scrum – popularny framework Agile

Scrum to framework, który pomaga zespołom zarządzać projektem w sposób iteracyjny i inkrementalny. Opiera się na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji. Scrum jest powszechnie stosowany w projektach IT, ponieważ ułatwia efektywne zarządzanie zadaniami i szybkie reagowanie na zmiany.

Zasady Scrum

 1. Podział projektu na sprinty o stałej długości.
 2. Tworzenie planu sprintu wraz z zespołem.
 3. Codzienne spotkania, zwane daily stand-ups, aby omówić postęp prac i identyfikować ewentualne przeszkody.
 4. Regularne przeglądy sprintów i retrospekcje, aby ocenić wykonaną pracę i dostosować strategię.
 5. Silne zaangażowanie product ownera (osoby reprezentującej klienta) w proces decyzyjny.

Role w Scrumie

W Scrumie wyróżniamy trzy kluczowe role:

 1. Product Owner – osoba odpowiedzialna za wizję produktu, priorytetyzowanie zadań i maksymalizowanie wartości dostarczanej przez zespół.
 2. Scrum Master – ekspert ds. Scruma, który wspiera zespół w stosowaniu frameworku, usuwa przeszkody i dba o ciągłe doskonalenie procesów.
 3. Zespół deweloperski – grupa specjalistów, którzy wspólnie tworzą, testują i dostarczają produkt.

Elementy Scruma

Scrum definiuje kilka elementów, które pomagają zespołom efektywnie realizować projekty:

 1. Product Backlog – uporządkowana lista wymagań od klienta, które mają być zrealizowane przez zespół.
 2. Sprint Backlog – lista zadań, które mają być wykonane w trakcie aktualnego sprintu.
 3. Daily Stand-up – codzienne spotkanie zespołu, podczas którego omawiane są postępy, plany na najbliższy czas oraz ewentualne przeszkody.
 4. Sprint Review – spotkanie podsumowujące sprint, na którym zespół prezentuje osiągnięcia i zbiera informacje zwrotne od klienta.
 5. Sprint Retrospective – analiza zakończonego sprintu, mająca na celu identyfikację obszarów do poprawy i planowanie działań naprawczych.

Przykład realizacji sprintu w metodologii Scrum

Na początku sprintu, zespół Scrum i product owner spotykają się na spotkaniu planowania sprintu. Podczas tego spotkania definiują cel sprintu oraz ustalają, które elementy pracy, zwane backlogiem sprintu, zostaną wybrane do wykonania w trakcie sprintu.

Każdego dnia w trakcie sprintu odbywają się krótkie spotkania, zwane daily stand-ups, które są częścią codziennego rytmu pracy w Scrum. Spotkania te zwykle trwają około 15 minut i odbywają się o stałej porze. Członkowie zespołu dzielą się informacjami na temat postępów, przeszkód napotkanych na drodze oraz planów na kolejne dni. Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu byli obecni i uczestniczyli w tych spotkaniach.

Zespół Scrum rozpoczyna realizację wybranych elementów z backlogu sprintu. Każdy zespół ma autonomię w wyborze sposobu realizacji pracy. Zadania są realizowane w iteracjach krótkoterminowych, zwykle trwających od jednego do czterech tygodni, w zależności od ustalonej długości sprintu.

Podczas sprintu zespół Scrum regularnie monitoruje postęp prac. Członkowie zespołu komunikują się nawzajem, aby zidentyfikować przeszkody, dzielić się wiedzą i wspierać się nawzajem w osiągnięciu celów sprintu.

Na koniec sprintu odbywa się spotkanie przeglądu sprintu, w którym zespół Scrum prezentuje wykonaną pracę. Product owner oraz inni interesariusze mogą ocenić rezultaty i zaproponować ewentualne zmiany lub usprawnienia. Następnie odbywa się retrospektywa sprintu, podczas której zespół Scrum analizuje, jakie działania przyczyniły się do sukcesów i jakie można podjąć działania usprawniające w następnych sprintach.

Po zakończeniu sprintu, kolejny sprint rozpoczyna się od nowa, z nowo ustalonym backlogiem i celami. Zespół Scrum kontynuuje pracę, iterując i dostarczając wartościowe rezultaty w kolejnych sprintach.

Korzyści płynące z korzystania z Agile i Scrum

Agile i Scrum umożliwiają elastyczne dostosowywanie się do zmian. Dzięki krótkim iteracjom (sprintom) zespoły są w stanie szybko dostosować priorytety i kierunek projektu do nowych informacji i wymagań.

W Agile i Scrum, zespoły pracują równocześnie nad różnymi zadaniami, co pozwala skrócić czas realizacji projektu. Regularne, krótkie sprinty umożliwiają szybkie wdrażanie nowych funkcji i bieżące dostosowywanie się do potrzeb klienta.

Agile i Scrum promują komunikację i współpracę między członkami zespołu, a także z klientami. Dzięki codziennym spotkaniom i przejrzystości procesu, wszyscy członkowie zespołu są świadomi postępów, problemów i priorytetów.

Dzięki ciągłemu testowaniu, integracji i inspekcji, Agile i Scrum umożliwiają wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów. To prowadzi do wyższej jakości produktu końcowego i mniejszej liczby błędów.

Agile i Scrum skupiają się na dostarczaniu wartości klientowi przez regularne dostarczanie działającego oprogramowania. Dzięki ciągłej współpracy z klientem, zespoły są w stanie lepiej zrozumieć jego potrzeby i oczekiwania, co prowadzi do większej satysfakcji.

Agile i Scrum na różnych etapach projektu IT

W fazie planowania i projektowania, Agile i Scrum umożliwiają szybkie prototypowanie i eksperymentowanie z różnymi rozwiązaniami. Dzięki temu, zespoły mogą wybrać najlepsze rozwiązanie, dostosowane do potrzeb klienta.

W fazie implementacji i testowania, Agile i Scrum promują ciągłe testowanie i integrację. Dzięki temu, ewentualne problemy są szybko wykrywane i naprawiane, co prowadzi do wyższej jakości kodu.

W fazie wdrażania i utrzymania, Agile i Scrum umożliwiają szybkie reagowanie na nowe wymagania, błędy czy zmiany w środowisku. Dzięki ciągłemu doskonaleniu produktu i procesu, zespoły są w stanie utrzymać wysoką jakość oprogramowania i zadowolenie klienta.

Podsumowanie: Dlaczego warto korzystać z Agile i Scrum w projektach IT

Agile i Scrum to sprawdzone metody zarządzania projektami IT, które oferują wiele korzyści. Elastyczność, szybkość, lepsza komunikacja i współpraca, wyższa jakość produktu końcowego oraz zwiększona satysfakcja klienta to tylko niektóre z nich. Dzięki Agile i Scrum, zespoły są w stanie efektywnie dostosować się do zmieniających się warunków i dostarczyć wartościowe produkty, które spełniają oczekiwania klientów.

Udostępnij ten artykuł