Dlaczego?

W dzisiejszym świecie, gdzie każdy projekt i decyzja biznesowa przesiąknięte są złożonością i konkurencją, łatwo jest zagubić się w gąszczu “co” i “jak”. Ale co, jeśli zaczęlibyśmy od innej perspektywy? Co, jeśli zacznę od zapytania “dlaczego”? Jestem przekonany, że serce każdego sukcesu leży w klarownym zrozumieniu motywacji i celów. Dlatego dziś chcę podzielić się z Tobą koncepcją, która odmieniła moje podejście do zarządzania i liderowania – ideą “Zacznij od Dlaczego” autorstwa Simona Sineka.

Simon Sinek, przez wielu uznawany za wizjonera w dziedzinie przywództwa i zarządzania, odkrył prosty, ale potężny model “Złotego Kręgu”, który zaczyna się od pytania “Dlaczego?”. Ta prosta zmiana perspektywy pozwala liderom i organizacjom na odkrycie prawdziwej esencji swoich działań, inspirować innych i budować marki, które przetrwają próbę czasu. Dzieląc się moimi przemyśleniami i doświadczeniami, mam nadzieję, że znajdziesz inspirację i nowe narzędzia do zastosowania w swoich wyzwaniach.

Simon Sinek opowiada o swojej teorii w ramach TEDx – koniecznie obejrzyj, zanim przejdziesz do czytania dalszej części:

Rozumienie Dlaczego zaczyna się od głębokiego zanurzenia w model “Złotego Kręgu”, który Simon Sinek prezentuje jako trzy koncentryczne kręgi reprezentujące Dlaczego, JakCo. Na zewnątrz znajduje się Co – to, co każda organizacja robi. To najbardziej widoczna warstwa działalności: produkty, usługi, wszystkie materialne rezultaty pracy. Następnie jest Jak – procesy i strategie, które odróżniają jedną organizację od drugiej. Ale prawdziwa magia zaczyna się w środku, od Dlaczego – tego głębokiego, często niewyrażalnego rdzenia, który tłumaczy przyczynę istnienia firmy, jej misję i przekonania. To Dlaczego jest fundamentem, który inspiruje i motywuje zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.

Kiedy jasno rozumiemy Dlaczego, nasze działania, decyzje i komunikacja stają się bardziej autentyczne i przekonujące. Daje to nie tylko silniejszą tożsamość i spójność wewnętrzną, ale również tworzy głębszy rezonans z klientami i partnerami. Dlaczego pomaga liderom prowadzić z klarowną wizją, a zespołom pracować z poczuciem celu. Jest to szczególnie ważne w trudnych czasach, gdy trzeba dokonać trudnych wyborów lub znaleźć nowe kierunki. Mając solidne Dlaczego, organizacje nie tylko lepiej nawigują przez zmiany, ale często wyłaniają się z nich silniejsze i bardziej zjednoczone.

Kiedyś, pamiętam, krążył taki żart na temat dwóch rywalizujących ze sobą renomowanych liceów. Uczniowie jednego z nich uchodzili za “kujonów”, a drudzy za wybitnie inteligentnych i ich wyniki miały być rezultatem doskonałej zdolności przyswajania wiedzy. Historia sięga czasów, gdy na rynku funkcjonowały papierowe książki telefoniczne – dziś niemal zapomniany relikt przeszłości.
Otóż, uczniów obu szkół poproszono o nauczenie się na pamięć wszystkich numerów telefonów znajdujących się w książce telefonicznej.
Ci, uchodzący za “kujonów” zadali pytanie Na kiedy? Ci drudzy natomiast – Po co? Dlaczego?
Historia z zapamiętywaniem książki telefonicznej była moim pierwszym skojarzeniem z teorią zaprezentowaną przez Simona Sineka, dlatego być może stała mi się tak bliska.

Jeśli wiemy Dlaczego? – łatwiej jest nam coś przyjąć i zaakceptować. Łatwiej jest znaleźć w sobie motywację do działania. Łatwiej jest także przekonać innych do podążania tą drogą.
Z drugiej strony – jeśli nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie Dlaczego?, jeśli Dlaczego? jest puste (jak w przypadku nauki książki telefonicznej), to motywacja do wykonania zadania spada do zera i nie ma szans na przekonanie kogokolwiek do jego realizacji.

Przenosząc koncept Dlaczego na grunt przywództwa, zauważamy, że najwięksi liderzy, ci, którzy naprawdę zmieniają świat, to ci, którzy potrafią swoje Dlaczego przekuć w inspirację dla innych. To nie tylko chodzi o to, aby mieć wizję, ale o umiejętność jej komunikowania. Liderzy, którzy rozumieją swoje Dlaczego, są w stanie przekazać tę pasję i cel, tworząc wokół siebie kulturę zaangażowania i innowacji. Takie przywództwo nie opiera się na autorytecie, ale na zaufaniu, nie na instrukcjach, ale na wspólnych wartościach. Przykład Apple jest tu klasyczny: produkty firmy są odzwierciedleniem Dlaczego Steva Jobsa – pragnienia przełamywania barier i dostarczania użytkownikom nie tylko technologii, ale także doświadczenia i stylu.

Ale jak to zrobić? Jak stać się liderem, który inspiruje Dlaczego? To zaczyna się od autorefleksji i zrozumienia własnych przekonań i wartości. Następnie przechodzi w umiejętność dzielenia się tą wizją w jasny, przekonujący sposób, tak, aby każdy członek zespołu mógł się z nią utożsamić. Wymaga to otwartości, empatii i umiejętności słuchania, a także konsekwencji w działaniu i komunikacji. Kiedy liderzy działają zgodnie ze swoim Dlaczego, stają się oni magnesem przyciągającym osoby o podobnych wartościach i ambicjach, co w rezultacie prowadzi do budowania silnych, zaangażowanych zespołów i lojalnej bazy klientów. W takiej atmosferze, gdzie Dlaczego jest jasne i żywe, innowacje i zaangażowanie naturalnie kwitną.

Wdrażanie Dlaczego w zarządzaniu projektami otwiera nowe perspektywy. Każdy projekt ma swoje unikalne Dlaczego, które wykracza poza zwykłe cele i wyniki. To jest serce projektu, jego głębsza misja i cel. Kiedy jako liderzy projektu skupiamy się na tym aspekcie, zauważymy, jak bardzo wzrośnie zaangażowanie zespołu. Ludzie nie pracują już wtedy tylko dla wyniku, ale dla idei, którą ten wynik reprezentuje. To zmienia wszystko – od podejmowania decyzji, przez rozwiązywanie problemów, aż po innowacyjność. 

Na przykład, w projekcie zmiany systemu IT dla organizacji charytatywnej, Dlaczego było nie tylko o zbudowaniu efektywniejszego systemu, ale o umożliwieniu tej organizacji lepszego dotarcia i pomocy potrzebującym. To Dlaczego było motywującą siłą, która pomogła zespołowi przejść przez wyzwania i zakończyć projekt sukcesem. Zespół, który zrozumiał Dlaczego, nie tylko potrafił dowieźć projekt, ale także wielokrotnie działał aktywnie w kwestii wskazywania ścieżek jest optymalizacji i rozwoju.

Aby skutecznie wdrożyć Dlaczego w zarządzaniu projektami, ważne jest, aby od samego początku jasno je zdefiniować i komunikować. To wymaga od lidera projektu nie tylko zrozumienia celów biznesowych, ale także umiejętności przekładania tych celów na inspirującą wizję. Regularne przypominanie zespołowi o Dlaczego projektu, szczególnie w trudnych momentach, pomaga utrzymać motywację i skupienie na celu. W efekcie, projekty stają się nie tylko bardziej efektywne, ale także przynoszą większą satysfakcję i poczucie spełnienia zarówno dla zespołu, jak i dla nas jako liderów. To potwierdza, że kiedy Dlaczego jest silne i jasne, nawet najbardziej złożone projekty mogą być przeprowadzone z pasją i zaangażowaniem.

Odkrywanie i utrzymywanie Dlaczego w codziennej praktyce wymaga narzędzi i metod, które pomagają utrzymać tę perspektywę w centrum uwagi. Jednym z kluczowych narzędzi jest storytelling, czyli opowiadanie historii, które nie tylko przekazuje Dlaczego, ale też angażuje emocjonalnie i buduje głębsze połączenie z misją i wizją projektu. Na przykład, opowiadając historię o tym, jak produkt lub usługa zmieniła życie klienta, przekazuje się nie tylko sukces, ale również przekazuje się wartości i przekonania firmy. Innym narzędziem jest regularne przeprowadzanie warsztatów i spotkań z zespołem, gdzie Dlaczego jest dyskutowane, analizowane i odświeżane. To pomaga nie tylko utrzymać klarowność, ale także adaptować i rozwijać Dlaczego w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności.

Dodatkowo, ważne jest, aby Dlaczego było zintegrowane w codziennych procesach i decyzjach. To oznacza zbudowanie kultury, w której każda decyzja, każde działanie jest oceniane przez pryzmat Dlaczego. To może być wspierane przez systemy i struktury, takie jak wytyczne decyzyjne, które pomagają zespołowi rozumieć i stosować Dlaczego w ich pracy. Utrzymując Dlaczego w jasny i konsekwentny sposób, tworzy się środowisko, gdzie każdy czuje się zobowiązany do misji i jest motywowany do pracy w jej kierunku. Ta praktyka nie tylko wzmacnia sens pracy, ale również prowadzi do większej innowacyjności i zaangażowania – przekształcając codzienne zadania w kroki na drodze do większej, wspólnej wizji.

Zrozumienie i wdrażanie Dlaczego wykracza poza pojedyncze projekty czy strategie liderowania – przenika do samego rdzenia kultury organizacyjnej. Budowanie kultury opartej na Dlaczego to proces, który wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Gdy Dlaczego jest jasno zdefiniowane i szeroko rozumiane, przekłada się to na wszystkie aspekty działalności – od podejmowania decyzji, przez innowacje, aż po relacje z klientami i pracownikami. Firmy, które skutecznie włączają Dlaczego do swojej kultury, często widzą, jak wzrasta lojalność klientów, motywacja pracowników i zdolność do adaptacji w zmieniającym się świecie. Przykładem może być firma, która przeszła transformację kulturową, skupiając się na jasnym Dlaczego związanym z ekologią i zrównoważonym rozwojem, co zaowocowało nie tylko większym zaangażowaniem pracowników, ale także innowacjami produktowymi i wzrostem lojalności klientów.

Na koniec, kluczowe jest to, aby Dlaczego było nieustannie pielęgnowane, kwestionowane i aktualizowane. To nie jest jednorazowa deklaracja czy misja, która zostaje zawieszona na ścianie w sali konferencyjnej. To żywa część organizacji, która musi być regularnie odnawiana i dostosowywana do nowych doświadczeń, rynków i możliwości. Liderzy muszą stworzyć mechanizmy feedbacku i dialogu, aby Dlaczego było ciągle odświeżane i aby każdy w organizacji miał okazję do udziału w jego kształtowaniu. W ten sposób Dlaczego staje się nie tylko fundamentem, ale również kierunkiem, który napędza ciągłe uczenie się, adaptację i rozwój – kluczowe elementy sukcesu w dynamicznym świecie biznesu.

Podsumowując naszą podróż przez ideę “Zacznij od Dlaczego”, warto podkreślić, że nie jest to jedynie technika zarządzania czy chwyt marketingowy. To głęboko ludzka potrzeba zrozumienia i sensu, która, gdy jest odpowiednio kultywowana i komunikowana, może przekształcić sposób, w jaki prowadzimy biznes, zarządzamy zespołami i tworzymy produkty. Dlaczego nie tylko pomaga w budowaniu silniejszych i bardziej zrównoważonych organizacji, ale także w tworzeniu większej wartości dla wszystkich interesariuszy. Wspierając to przesłanie własnymi doświadczeniami i otwartością na nowe, inspirujące perspektywy, każdy z nas może przyczynić się do lepszego, bardziej świadomego świata biznesu i zarządzania.

Zachęcam więc do nieustannego poszukiwania i odnawiania swojego Dlaczego, zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym. Niech to będzie podróż, a nie cel – proces odkrywania, adaptacji i wzrostu. Pamiętajmy, że Dlaczego to coś więcej niż słowo; to nasza misja, pasja i przede wszystkim – nasza indywidualna i zbiorowa opowieść, która nadaje kierunek naszym działaniom i aspiracjom. Niech ta opowieść będzie zawsze jasna, inspirująca i przynosząca zmiany, które chcemy widzieć w świecie.

Udostępnij ten artykuł